Gå til innholdet

Organisasjoner vi støtter

For å øke tilgangen til datautdanning og stimulere til utvikling av fremtidsrettede ferdigheter inngår vi direkte partnerskap med nyskapende organisasjoner og støtter ideelle organisasjoner via Google.org.

Økt tilgang til digitale ferdigheter og dataundervisning

Ressurser for å styrke undervisning i fremtidsrettede ferdigheter

Aktiviteter og ressurser som kan øke elevenes interesse for koding