Gå til innholdet

Gi hver eneste elev muligheten til å lære datavitenskap

Med tilgang til kvalitetsundervisning i datavitenskap kan alle elever utvikle ferdighetene de trenger for fremtiden, inkludert koding, problemløsing, kreativitet og teamarbeid.

Dagens elever kan forme fremtiden

More than 65% of young people will work in jobs that don’t exist yet—building new technology, advancing artificial intelligence, and designing better ways to analyze data. To succeed in careers across industries, all students need a solid foundation in computer science skills and experience using technology today.

And yet, our research with Gallup has revealed critical inequities in access to computer science education. We are working to address these gaps to give all students—from grade to grad school—the tools, skills, and inspiration to feel confident working with technology.

Inspirasjon til å utforske

Vi bidrar til at alle elever ser seg selv som teknologer

Vi utvikler programmer og aktiviteter der elever – uansett bakgrunn eller interesser – får vite hva datavitenskap handler om, og bli inspirert til å bruke data til å løse verdensproblemer.

Økt tilgang og tilgjengelighet

Gi elevene selvtillit og ferdigheter

For mange elever er fortsatt underrepresentert i teknologidrevne bransjer og karrierer. Med programmene våre får alle elever muligheten til å lære praktiske ferdigheter de kan bruke nå og i fremtiden.

Gi elevene det de trenger for fremtidens yrkesliv

Styrking av elevenes teknologikunnskaper

Google tilbyr dedikerte kurs og praktisk opplæring for elever ved skoler som ikke har noen egen avdeling for datavitenskap, og hjelper elevene å oppnå grunnleggende og mer avanserte ferdigheter.

Undervis i datavitenskap med fleksible ressurser og fleksibel brukerstøtte

CS First er en gratis undervisningsplan som enhver lærer kan bruke til å introdusere elevene til datavitenskap. Med veiledningsvideoer, aktiviteter og kodingsprosjekter kan elevene utvikle ferdigheter og mestring på flere ulike områder.

Lærer som snakker med barn

Vi tilhører et tett og engasjert fellesskap

Google støtter utdanningsinstitusjoner og ideelle organisasjoner med et felles mål: å forbedre og utvide elevers tilgang til dataundervisning. Sammen gir vi elevene ferdighetene de trenger for å lykkes.