Gå til innholdet

Gi hver eneste elev muligheten til å lære datavitenskap

Med tilgang til kvalitetsundervisning i datavitenskap kan alle elever utvikle ferdighetene de trenger for fremtiden, inkludert koding, problemløsing, kreativitet og teamarbeid.

Dagens elever kan forme fremtiden

Mer enn 65 % av unge kommer til å jobbe i yrker som ikke finnes ennå – bygging av ny teknologi, videreutvikling av kunstig intelligens og utvikling av bedre metoder for dataanalyse. For å lykkes i yrkeslivet – uansett bransje – trenger alle elever grunnleggende ferdigheter i datavitenskap og erfaring med bruk av teknologi.

Likevel har forskningen vi har utført med hjelp fra Gallup, avslørt kritiske ulikheter i tilgangen til datautdanning. Vi arbeider for å redusere disse ulikhetene og gi alle elever – fra barnehagebarn til studenter – verktøyene, ferdighetene og inspirasjonen de trenger for å ønske å satse på en karriere innenfor teknologi.

Inspirasjon til å utforske

Vi bidrar til at alle elever ser seg selv som teknologer

Vi utvikler programmer og aktiviteter der elever – uansett bakgrunn eller interesser – får vite hva datavitenskap handler om, og bli inspirert til å bruke data til å løse verdensproblemer.

Økt tilgang og tilgjengelighet

Gi elevene selvtillit og ferdigheter

For mange elever er fortsatt underrepresentert i teknologidrevne bransjer og karrierer. Med programmene våre får alle elever muligheten til å lære praktiske ferdigheter de kan bruke nå og i fremtiden.

Gi elevene det de trenger for fremtidens yrkesliv

Styrking av elevenes teknologikunnskaper

Google tilbyr dedikerte kurs og praktisk opplæring for elever ved skoler som ikke har noen egen avdeling for datavitenskap, og hjelper elevene å oppnå grunnleggende og mer avanserte ferdigheter.

Undervis i datavitenskap med fleksible ressurser og fleksibel brukerstøtte

CS First er et kostnadsfritt pensum som alle lærere kan bruke til å introdusere elever for datavitenskap. Med veiledningsvideoer, aktiviteter og kodingsprosjekter kan elevene utvikle ferdigheter og mestring på flere ulike områder.

Lærer som snakker med barn

Vi tilhører et tett og engasjert fellesskap

Google støtter utdanningsinstitusjoner og ideelle organisasjoner med et felles mål: å forbedre og utvide elevers tilgang til dataundervisning. Sammen gir vi elevene ferdighetene de trenger for å lykkes.