Siirry sisältöön

Leeds City Collegessa Jamboardeilla innostetaan opettajia ja oppilaita jakamaan oppimaansa

Oppilaita rohkaistaan sekä itsenäisyyteen että yhteistyöhön

Steven Hope, Leeds City Collegen itsenäisen oppimisen vastaava, johtaa collegen opetusmenetelmien muutosta. "Järjestimme itsenäisen oppimisen alueita, joissa oppilaat voivat työskennellä itsenäisesti perinteisen oppimisasetelman ulkopuolella", hän kertoo. Kesällä 2019 itsenäisen oppimisen alueita on jo 16, ja niitä lisätään joka vuosi eri kampuksille.

Leeds City Collegen oppilaat työskentelivät entuudestaan itsenäisesti ja ryhmäprojektien parissa Google Workspace ja Chromebookeilla. Hope halusi rohkaista oppilaita oppimaan ja tekemään enemmän yhteistyötä niin itsenäisesti kuin opetustiloissakin.

"Tämä lähestymistapa on vuosien saatossa päässyt oikeuksiinsa", Hope sanoo. "Autamme mielellämme opettajia rohkaisemaan oppilaita ottamaan vastuun omasta oppimisestaan."

Oppilasjohtoisen oppimisen edistämiseksi Hope haki työkaluja, jotka tekisivät oppilaiden ja opettajien välisestä yhteistyöstä saumatonta. "Digitaalisten työkalujen vaikutus oppimisen edellytyksiin ovat kuuma puheenaihe", hän sanoo. "Luovuus, kriittinen ajattelu, kommunikointi ja yhteistyö ovat jo ensiarvoisen tärkeitä, ja mielestäni myös sisällön kuratoinnin tulisi kuulua tähän joukkoon. Meidän tehtävämme on tarjota oppilaille sopivat kuratointityökalut."

"Jamboardin kaltaisten luovuus‑ ja kuratointityökalujen avulla kaikki oppilaat voivat itse keksiä vastauksen ja esittää sen aivan kuin opettaja. Näin jokainen oppilas saa äänensä kuuluviin."

Steven Hope, Itsenäisen oppimisen vastaava, Leeds City College

Jamboardit antavat itsenäiseen oppimiseen potkua

Hope kuuli digitaalisista Jamboard-kirjoitustauluista ensimmäistä kertaa Google Next ‑tapahtumassa, ja hän keksi, että laite voisi parantaa oppilaiden ja opettajien välistä yhteistyötä sekä kuratointia. "Se on niin helppokäyttöinen, että opin käyttämään sitä yhdessä päivässä", Hope sanoo. "Ajattelin, että jos minä opin käyttämään laitetta niin helposti, niin oppisi muukin henkilöstö."

Hän pyysi mahdollisimman monia kokeilemaan Jamboardia viikon mittaisen kokeilujakson aikana. "Halusimme nähdä, miten Jamboardia voitaisiin käyttää opetuksessa", Hope kertoo. Collegeen päätettiin hankkia kahdeksan muuta Jamboardia itsenäisen oppimisen tiloihin, erityisopetukseen sekä mm. matematiikan ja liikunnan opetukseen.

Jamboardit on helppo yhdistää Google Workspace ja verkkoon, minkä ansiosta opettajat ja oppilaat voivat helposti lisätä kuvia, muistilappuja ja dokumentteja Jameihin. Esimerkiksi liikunnanopettaja voi luoda harjoitusohjelmia Jamboardilla ja lisätä jalkapalloharjoituksia esittäviä kuvia.

"Opettajat voivat tehdä hakuja verkossa ja lisätä sisältöä reaaliajassa", Hope sanoo. "Oppilaat voivat koostaa Jamia reaaliajassa aivan kuin Google-dokumenttiakin, ja he voivat kuratoida verkossa tai Google Drivessa olevaa sisältöä. Se mahdollistaa tiedon esittämisen täysin uudella tavalla." Oppilaat voivat päästä opettajien tallentamiin Jameihin kätevästi kirjautumalla sisään Google Workspace.

Jamboardeilla monenlaista hyötyä oppimiseen

Oppilaita rohkaistaan itsenäiseen oppimiseen

Oppilaat kiinnostuivat välittömästi collegen itsenäisen oppimisen alueille asetetuista Jamboardeista.

"Kouluavustajat ja opiskeluvalmentajat näyttävät oppilaille, miten tekniikkaa käytetään", Hope kertoo. "Oppilaat päästävät luovuutensa valloilleen Jamboardeilla itsenäisesti, ilman lisätukea."

Koska Jameista ilmenee ongelmanratkaisun ja sisällön kuratoinnin eri vaiheet, oppilaat ymmärtävät oppituntien sisällön entistä paremmin. "Matematiikan ja muiden aineiden oppimisessa kyse ei ole pelkästään lopputuloksesta", Hope sanoo. "On tärkeää ymmärtää myös, miten lopputulokseen on päädytty."

Kun oppilaat luovat Jameja tai avaavat opettajien luomia Jameja, he voivat tarkastella ja työstää niitä yhdessä verkossa tai vaihtoehtoisesti Chromebookin tai älypuhelimen Google Workspace ‑työkalujen avulla. Tämä on erityisen kätevää sellaisille oppilaille, joiden on oltava poissa oppitunneilta muista tärkeistä syistä: monet hoitavat perheenjäseniään tai tekevät opintojensa ohella töitä. "He voivat opiskella kotona, bussissa tai kahvilassa. Tällä voi olla ratkaiseva vaikutus siihen, hyväksytäänkö vai hylätäänkö jokin suoritus."

Oppilaita kannustetaan luovuuteen ja yhteistyöhön

Collegen opettajat ovat ottaneet Jamboardin innolla vastaan erityisesti siksi, että he voivat luoda Jameja vähälläkin perehdytyksellä. "Opettajat suhtautuvat uusien opetustapojen opetteluun intohimoisesti, mutta heidän aikansa ei kerta kaikkiaan riitä kaikkeen", hän lisää. "Jamboardien helppokäyttöisyys rohkaisee luovuuteen. Sanon opettajille, että Jamboardin avulla he voivat toteuttaa kuningasideoita ja ajatella täysin uusilla tavoilla."

Opettajat etsivät YouTubesta videoita toisilta opettajilta, jotka luovat kiinnostavia oppitunteja Jamboardeilla. "Kaikki nappaavat kaikkien muiden ideoita; kutsun sitä harakkailmiöksi", hän sanoo. "Se on mahtavaa."

Jamboard on myös innostanut oppilaita esittelemään kuratoimaansa sisältöä. Terveyden- ja sosiaalihuollon oppitunnilla eräs oppilas kokosi verkosta kuvia Jamiin ja korosti havaintojaan lisäämällä tähtiä, ristejä ja muita kuvakkeita. "Se oli nerokas tapa lisätä projektiin uusi ulottuvuus", Hope kehuu.

Oppilaita ohjataan kiinnittämään huomio ongelmanratkaisuprosessiin

"Pidän siitä, että kaikki käyttävät Jamboardia Google Workspace kanssa, koska siten työkalujen merkitys vähenee ja voimme keskittyä pedagogisiin menetelmiin ja oppilasvaikutuksiin", Hope sanoo. Tämä pätee erityisesti, kun opettajat ja oppilaat käyttävät Jamboardia ongelmanratkaisussa: tekniikka tuo kouluympäristöön lisäarvoa sen sijaan, että se olisi tiellä.

Eräällä matematiikan tunnilla opettaja kirjoitti Jamboardille kysymyksen sijaan vastauksen ja pyysi oppilaita päättelemään, millainen pulma johtaisi kyseiseen vastaukseen. Oppilaat osallistuivat Jamiin Chromebookeillaan, minkä jälkeen opettajat esittelivät osan vastauksista Jamboardilla ja kysyivät oppilailta, miten he olivat ratkaisseet pulman.

"Kaikkien ratkaisut olivat erilaisia", hän sanoo. "Lisäksi opettajien oli mahdollista tukea apua tarvitsevia oppilaita. Harjoitus oli yksinkertainen, mutta oppilaiden oppimisen kannalta ensiarvoisen tärkeä."

Hope näkee Jamboardissa keinon jakaa oppilaiden kesken paitsi sen, mitä oppilaat oppivat, myös oppimiskeinoja. "Jamboardin kaltaisten luovuus‑ ja kuratointityökalujen avulla kaikki oppilaat voivat itse keksiä vastauksen ja esittää sen aivan kuin opettaja", hän sanoo. "Näin jokainen oppilas saa äänensä kuuluviin."

Mitä he asettivat tavoitteiksi

  • Tehdä sisällön kuratoinnista helppoa niin oppilaille kuin opettajillekin
  • Mahdollistaa oppilasjohtoisen opiskelun
  • Antaa opettajille ja oppilaille luovuutta tukevia työkaluja

Mitä he tekivät

  • Jamboardeja lisättiin opetustiloihin ja itsenäisen oppimisen tiloihin
  • Jameja alettiin tallentaa, mikä mahdollistaa opiskelun missä ja milloin tahansa mobiililaitteiden avulla

Mitä he saavuttivat

  • Oppilaat tutustuivat ongelmanratkaisuprosessiin
  • Oppilaat lisäsivät esityksiinsä sisältöä Google Drivesta ja internetistä
  • Oppilaat innostuivat jakamaan projektejaan muiden oppilaiden kanssa