Siirry sisältöön

Tuo tietojenkäsittelyopetus kaikkien opiskelijoiden ulottuville

Kaikilla opiskelijoilla tulisi olla mahdollisuus osallistua korkeatasoiseen tietojenkäsittelytieteen opetukseen. Tietotekniikan opinnot auttavat kehittämään koodaukseen, ongelmanratkaisuun, luovuuteen ja yhteistyöhön liittyviä taitoja, joita tarvitaan tulevaisuuden työelämässä.

Jokainen oppilas voi vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa

Yli 65 prosenttia opiskelijoista tulee työskentelemään tulevaisuudessa työpaikoilla, joita ei ole vielä edes olemassa. Näissä työpaikoissa kehitetään tekoälyä ja uusia teknologioita sekä suunnitellaan tehokkaampia menetelmiä datan analysointiin. Teollisuudenalojen rajat ylittävässä työssä menestyminen edellyttää opiskelijoilta vankkoja tietoteknisiä perustaitoja ja kokemusta nykypäivän teknologioiden soveltamisesta.

Gallupin kanssa tekemämme tutkimus on kuitenkin paljastanut merkittäviä epäkohtia tietojenkäsittelyn opetukseen saatavuudessa. Pyrimme luomaan tasa-arvoisia mahdollisuuksia kaikille oppilaille peruskoulusta yliopistoon ja tarjoamaan heille työkaluja ja valmiuksia, jotka antavat varmuutta ja intoa teknologioiden käyttöön työelämässä.

Innosta oppimaan

Auta oppilaita näkemään itsensä tulevaisuuden teknologiataitajina

Kehitämme ohjelmia ja tehtäviä, joiden avulla oppilaat voivat tutustua tietojenkäsittelytieteeseen omista lähtökohdistaan ja mielenkiinnon kohteistaan riippumatta. Heitä kannustetaan soveltamaan tietotekniikkaa käytännön ongelmien ratkaisemiseen.

Tarjoa mahdollisuuksia ja resursseja

Kannusta oppilaita ja tue taitojen kehittämistä

Liian monet opiskelijaryhmät ovat edelleen aliedustettuja teknologiapainotteisilla teollisuudenaloilla ja työpaikoilla. Ohjelmamme tarjoavat kaikille opiskelijoille mahdollisuuksia opiskella käytännön taitoja, joista heille on apua nyt ja tulevaisuudessa.

Anna valmiuksia tulevaisuuden työelämään

Kannusta oppilaita kehittämään teknologiataitoja ja asiantuntemusta

Google tarjoaa syventäviä kursseja ja käytännön kokemuksia korkeakouluopiskelijoille, joiden saatavilla ei ole tiedekuntien tarjoamaa tietotekniikkaopetusta. Tavoitteena on kehittää opiskelijoiden perustaitoja ja antaa mahdollisuuksia syventävään oppimiseen.

Hyödynnä tietojenkäsittelyn opetuksessa joustavia resursseja ja tukipalveluja

CS First is a ready-to-teach curriculum any educator can use to introduce students to computer science. Instructional videos, activities, and coding projects help students build skills and confidence as they learn.

Opettaja juttelemassa lasten kanssa

Olemme sitoutuneet yhteisön tukemiseen

Google tukee oppilaitoksia ja voittoa tavoittelemattomia järjestöjä, ja yhteisenä tavoitteenamme on parantaa ja laajentaa oppilaiden mahdollisuuksia osallistua tietojenkäsittelyn opetukseen. Yhdessä voimme auttaa opiskelijoita kehittämään taitoja, joita he tarvitsevat menestyäkseen.