Gå til indhold

Alle elever skal have mulighed for at lære om informationsteknologi

Adgang til kvalitetsundervisning i informationsteknologi hjælper alle elever med at opbygge de færdigheder, de skal bruge i fremtiden, herunder kodning, problemløsning, kreativitet og teamwork.

Alle elever kan forme fremtiden

Over 65 % af unge mennesker kommer til at arbejde i jobs, der ikke findes endnu – jobs med fokus på at skabe ny teknologi, støtte op om kunstig intelligens og designe bedre måder at analysere data på. For at få succes i karrierer inden for en række brancher har alle elever brug for et solidt fundament af færdigheder inden for informationsteknologi og erfaring med at bruge teknologi, som den ser ud i dag.

Ikke desto mindre har vores research med Gallup afsløret store uligheder i adgangen til undervisning inden for informationsteknologi. Vi arbejder på at tage hånd om disse ujævnheder og give alle elever – fra folkeskolen til universitetet – værktøjerne, færdighederne og inspirationen til at føle sig trygge ved at arbejde med teknologi.

Inspiration til udforskning

Hjælp til alle elever med at se sig selv som teknologer

Vi udvikler programmer og aktiviteter, der viser elever – med alle baggrunde og interesser – hvad informationsteknologi er og inspirere dem til at bruge informationsteknologi til at løse problemer i den virkelige verden.

Forbedring af adgang og muligheder

Opbygning af elevernes selvtillid og færdigheder

For mange elever er stadig underrepræsenterede i teknologidrevne brancher og karrierer. Vores programmer åbner døre, så alle elever kan lære praktiske færdigheder, de kan bruge nu og i fremtiden.

Udrustning til fremtidige karrierer for alle elever

Forberedelse af elever med teknologiske færdigheder og teknologisk ekspertise

Google leverer fokuserede kurser og håndfast erfaring til studerende på universiteter uden dedikerede afdelinger for informationsteknologi, opbygger elevernes grundlæggende færdigheder og leverer avanceret vejledning.

Undervis i informationsteknologi med fleksible ressourcer og support

CS First er et pensum, som er klar til brug, og som alle undervisere kan bruge til at introducere eleverne til informationsteknologi. Instruktionsvideoer, aktiviteter og kodningsprojekter hjælper eleverne med at opbygge færdigheder og selvtillid, efterhånden som de lærer.

Underviser taler med børn

Vi er en del af et dedikeret, forbundet fællesskab

Google støtter op om undervisnings- og nonprofitorganisationer med et fælles mål: At forbedre og udvide elevernes muligheder inden for informationsteknologi. Sammen forbereder vi eleverne med de færdigheder, de skal bruge for at opnå succes.