WEBVTT 00:00:01.530 --> 00:00:03.360 เมื่อคุณพร้อมที่จะ เผยแพร่เว็บไซต์ 00:00:03.360 --> 00:00:06.800 ให้คลิกปุ่ม "เผยแพร่" สีน้ำเงิน ที่มุมขวาบน 00:00:06.800 --> 00:00:09.530 สังเกตส่วนที่อยู่ใต้ ที่อยู่ของเว็บไซต์: 00:00:09.530 --> 00:00:11.490 "ผู้ที่ดูเว็บไซต์ได้" 00:00:11.490 --> 00:00:14.460 เลือก "จัดการ" เพื่ออัปเดต การตั้งค่าการดู 00:00:14.460 --> 00:00:17.120 ดูให้แน่ใจว่าสิทธิ์สำหรับ เว็บไซต์ของคุณอนุญาตให้ผู้ชม 00:00:17.120 --> 00:00:17.993 ที่คุณต้องการสามารถดูเว็บไซต์ได้ 00:00:21.404 --> 00:00:24.093 เมื่อตั้งค่าสิทธิ์การดูแล้ว ให้คลิก "เผยแพร่" 00:00:25.060 --> 00:00:27.240 หลังจากเผยแพร่ไซต์แล้ว ให้คลิก "ดู" 00:00:27.240 --> 00:00:28.480 ที่ด้านล่างของหน้าต่าง 00:00:28.480 --> 00:00:30.890 เพื่อดูว่าผู้ชมจะเห็นเว็บไซต์ ในลักษณะใด 00:00:30.890 --> 00:00:35.100 แต่ต่างจาก Google เอกสาร, สไลด์, ชีต, วาดเขียน หรือฟอร์ม 00:00:35.100 --> 00:00:37.660 ตรงที่ผู้ชมเว็บไซต์ของคุณ จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงล่าสุดใดๆ 00:00:37.660 --> 00:00:39.060 จนกว่าคุณจะเผยแพร่แล้ว 00:00:40.500 --> 00:00:43.030 และนี่ก็คือตัวอย่างคร่าวๆ ของ Google Sites 00:00:43.030 --> 00:00:45.230 มาทบทวนสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ กันในหน้าถัดไป