WEBVTT 00:00:01.140 --> 00:00:04.150 Presentationer gör det enkelt för elever och lärare 00:00:04.150 --> 00:00:05.910 att samarbeta på ett projekt. 00:00:05.910 --> 00:00:08.230 Lägg till andra användare i en presentation 00:00:08.230 --> 00:00:10.800 genom att klicka på knappen Dela i det övre högra hörnet 00:00:10.800 --> 00:00:13.490 och ange personernas e-postadresser. 00:00:13.490 --> 00:00:15.970 Sedan kan du välja mellan olika behörighetsnivåer 00:00:15.970 --> 00:00:17.630 för dina medarbetare. 00:00:17.630 --> 00:00:21.620 Med Får redigera kan andra lägga till och ta bort innehåll. 00:00:21.620 --> 00:00:25.270 Åtkomsten Får visa gör att andra kan förhandsgranska arbetet. 00:00:25.270 --> 00:00:27.770 Med åtkomstnivån Kan kommentera kan andra visa arbetet 00:00:27.770 --> 00:00:30.310 och lämna kommentarer eller föreslå ändringar, 00:00:30.310 --> 00:00:32.760 vilka visas till höger om bilden. 00:00:33.650 --> 00:00:36.260 Det var en snabbgenomgång av Google Presentationer. 00:00:36.260 --> 00:00:38.460 Gå igenom vad du har lärt dig på nästa sida.