WEBVTT 00:00:00.890 --> 00:00:05.610 För att lägga till textrutor, bilder, former och mer i en bild 00:00:05.610 --> 00:00:06.443 klickar du på menyn Infoga, 00:00:06.443 --> 00:00:08.943 eller använder knapparna för enkel åtkomst i verktygsfältet. 00:00:10.800 --> 00:00:13.880 När du lägger till bilder kan du ladda upp dem från din dator, 00:00:13.880 --> 00:00:17.530 söka på webben eller lägga till dem från din Google Drive-mapp 00:00:17.530 --> 00:00:18.683 direkt från menyn. 00:00:20.020 --> 00:00:23.480 Om du vill redigera objekt som figurer, bilder eller videor 00:00:23.480 --> 00:00:25.693 använder du verktygen i verktygsfältet för formatering.