WEBVTT 00:00:00.439 --> 00:00:02.200 (upplyftande musik) 00:00:02.200 --> 00:00:03.630 För att skapa en ny presentation 00:00:03.630 --> 00:00:06.750 klickar du på rutan med det färgglada plustecknet. 00:00:06.750 --> 00:00:08.820 Klicka på texten ”Namnlös presentation” 00:00:08.820 --> 00:00:10.453 för att namnge presentationen. 00:00:11.950 --> 00:00:13.610 I den vänstra kolumnen ser du 00:00:13.610 --> 00:00:16.320 de enskilda bilderna i presentationen. 00:00:16.320 --> 00:00:19.300 Klicka på plussymbolen för att lägga till en ny bild. 00:00:19.300 --> 00:00:21.590 Du kan också klicka på pilen för att se förformaterade 00:00:21.590 --> 00:00:23.340 alternativ för bildlayout.