WEBVTT 00:00:00.750 --> 00:00:02.170 Så här kommer du igång: 00:00:02.170 --> 00:00:04.512 Logga in på ditt Google-konto. 00:00:04.512 --> 00:00:07.095 (glad musik) 00:00:10.120 --> 00:00:12.523 Gå sedan till slides.google.com.