WEBVTT 00:00:00.900 --> 00:00:04.030 (glad musik) 00:00:04.030 --> 00:00:05.170 Med Google Presentationer 00:00:05.170 --> 00:00:08.320 kan du skapa, redigera och dela presentationer. 00:00:08.320 --> 00:00:11.900 Flera personer kan arbeta med en presentation samtidigt. 00:00:11.900 --> 00:00:13.990 Du kan se ändringar medan de görs 00:00:13.990 --> 00:00:16.650 och samtliga ändringar sparas automatiskt. 00:00:16.650 --> 00:00:18.810 Google Presentationer är extremt mångsidigt 00:00:18.810 --> 00:00:21.400 och kan användas som en översikt under föreläsningar, 00:00:21.400 --> 00:00:23.510 som mallar av typen Välj ditt eget äventyr 00:00:23.510 --> 00:00:25.050 för att engagera elever 00:00:25.050 --> 00:00:27.923 eller för grupparbeten.