WEBVTT 00:00:01.530 --> 00:00:03.360 När du är redo att publicera din webbplats 00:00:03.360 --> 00:00:06.800 klickar du på den blå Publicera- knappen i det övre högra hörnet. 00:00:06.800 --> 00:00:09.530 Observera avsnittet under webbplatsens adress: 00:00:09.530 --> 00:00:11.490 ”Vem kan se min webbplats.” 00:00:11.490 --> 00:00:14.460 Välj ”Hantera” för att uppdatera visningsinställningarna. 00:00:14.460 --> 00:00:17.120 Se till att webbplatsbehörighet- erna ger önskad målgrupp 00:00:17.120 --> 00:00:17.993 möjlighet att visa webbplatsen. 00:00:21.404 --> 00:00:24.093 När visningsbehörigheter angetts klickar du på Publicera. 00:00:25.060 --> 00:00:27.240 När du har publicerat din webbplats klickar du på Visa 00:00:27.240 --> 00:00:28.480 längst ned i fönstret 00:00:28.480 --> 00:00:30.890 för att se hur den ser ut för besökare. 00:00:30.890 --> 00:00:35.100 Till skillnad från många andra Google-verktyg (Dokument osv.) 00:00:35.100 --> 00:00:37.660 ser besökare på din webbplats inte de senaste ändringarna 00:00:37.660 --> 00:00:39.060 förrän du har publicerat dem. 00:00:40.500 --> 00:00:43.030 Det var en snabbgenomgång av Google Sites. 00:00:43.030 --> 00:00:45.230 Gå igenom vad du har lärt dig på nästa sida.