WEBVTT 00:00:01.330 --> 00:00:03.060 Lägg till en annan användare genom att klicka på 00:00:03.060 --> 00:00:06.280 knappen Lägg till personer i det övre högra hörnet. 00:00:06.280 --> 00:00:08.010 Du kan bjuda in andra att samarbeta 00:00:08.010 --> 00:00:09.930 genom att ange deras e-postadresser, 00:00:09.930 --> 00:00:12.090 precis som om du skulle dela ett Google Dokument, 00:00:12.090 --> 00:00:14.233 Presentation, Kalkylark eller Teckning.