WEBVTT 00:00:00.000 --> 00:00:02.690 (glad musik) 00:00:02.690 --> 00:00:04.050 På fliken Teman kan du 00:00:04.050 --> 00:00:07.820 välja ett förformaterat över- gripande tema för din webbplats. 00:00:07.820 --> 00:00:10.690 Teckensnitt, färgscheman och designelement 00:00:10.690 --> 00:00:12.300 är redan skapade som teman 00:00:12.300 --> 00:00:14.503 och kan redigeras från fliken Infoga.