WEBVTT 00:00:00.389 --> 00:00:02.220 (glad musik) 00:00:02.220 --> 00:00:03.630 På fliken Sidor kan du 00:00:03.630 --> 00:00:07.580 skapa nya sidor och undersidor på din webbplats. 00:00:07.580 --> 00:00:10.330 Klicka på plusknappen längst ner på fliken Sidor 00:00:10.330 --> 00:00:13.600 för att lägga till nya sidor eller länka till en webbadress. 00:00:13.600 --> 00:00:15.450 Nya sidor visas automatiskt 00:00:15.450 --> 00:00:17.960 i navigeringsmenyn på din sida. 00:00:17.960 --> 00:00:19.480 Om du vill dölja en sida 00:00:19.480 --> 00:00:21.590 klickar du på menyn med tre punkter bredvid den 00:00:21.590 --> 00:00:23.973 och väljer ”Dölj från navigering”.