WEBVTT 00:00:00.498 --> 00:00:02.070 (avslappnande musik) 00:00:02.070 --> 00:00:04.660 I den högra kolumnen ser du tre flikar: 00:00:04.660 --> 00:00:07.540 Infoga, Sidor och Teman. 00:00:07.540 --> 00:00:08.850 På fliken Infoga kan du 00:00:08.850 --> 00:00:11.740 enkelt bädda in objekt på en sida, 00:00:11.740 --> 00:00:15.990 däribland textrutor, videor, bilder med mera. 00:00:15.990 --> 00:00:18.750 Du kan även lägga till filer från Google Drive, 00:00:18.750 --> 00:00:21.650 däribland klassmaterial som Google Presentationer. 00:00:21.650 --> 00:00:24.700 Välj bara din fil och tryck på knappen ”Infoga”. 00:00:24.700 --> 00:00:26.010 Sedan kan du dra elementet 00:00:26.010 --> 00:00:28.270 runt sidan för att placera det där du vill. 00:00:28.270 --> 00:00:30.490 Du kan även ändra storlek på och konfigurera det 00:00:30.490 --> 00:00:33.540 så att det passar med resten av layouten. 00:00:33.540 --> 00:00:34.930 Under fliken Infoga 00:00:34.930 --> 00:00:38.400 hittar du även färdiga och anpassningsbara layoutblock 00:00:38.400 --> 00:00:40.150 och andra organisationselement 00:00:40.150 --> 00:00:43.113 t.ex. avgränsare, knappar och mer därtill.