WEBVTT 00:00:00.381 --> 00:00:01.214 (glad musik) 00:00:01.214 --> 00:00:02.260 Skapa en ny webbplats genom att klicka på 00:00:02.260 --> 00:00:04.963 det färgglada plustecknet i det nedre högra hörnet. 00:00:05.870 --> 00:00:08.160 När din webbplats har skapats ger du den ett namn 00:00:08.160 --> 00:00:10.380 genom att klicka på rutan ”Webbplats utan namn” 00:00:10.380 --> 00:00:12.700 i det övre vänstra hörnet. 00:00:12.700 --> 00:00:15.520 Och eftersom den första sidan blir webbplatsens startsida 00:00:15.520 --> 00:00:18.437 ska du även ange en rubrik i sidhuvudet.