WEBVTT 00:00:01.060 --> 00:00:04.130 Logga in på ditt Google-konto för att komma igång. 00:00:04.130 --> 00:00:06.688 (glad musik) 00:00:10.000 --> 00:00:14.063 Gå sedan till sites.google.com/new.