WEBVTT 00:00:00.462 --> 00:00:03.045 (glad musik) 00:00:04.220 --> 00:00:06.210 Google Sites är ett samarbetsverktyg 00:00:06.210 --> 00:00:08.680 som ger dig möjlighet att enkelt skapa webbplatser, 00:00:08.680 --> 00:00:12.300 ladda upp kursinnehåll och publicera innehåll på webben. 00:00:12.300 --> 00:00:15.180 Du kan skapa en klasswebbplats för att dela material 00:00:15.180 --> 00:00:18.190 och kursinformation med elever, föräldrar, 00:00:18.190 --> 00:00:21.270 eller vårdnadshavare, eller låta eleverna skapa 00:00:21.270 --> 00:00:24.183 sina egna e-portföljer för att visa upp sitt arbete. 00:00:25.030 --> 00:00:27.950 Google Sites är dessutom integrerat med Google Drive, 00:00:27.950 --> 00:00:30.883 så att du kan bädda in filer för ett elegant slutresultat.