WEBVTT 00:00:00.130 --> 00:00:01.730 Alla tilldelade objekt finns 00:00:01.730 --> 00:00:04.420 på sidan Klassuppgifter, som du hittar högst upp 00:00:04.420 --> 00:00:06.090 på din klassida. 00:00:06.090 --> 00:00:06.981 Klicka på knappen Skapa 00:00:06.981 --> 00:00:09.930 i det övre vänstra hörnet för att komma igång. 00:00:09.930 --> 00:00:11.220 När du skapar en uppgift 00:00:11.220 --> 00:00:13.340 kan du använda resurser från Google Drive 00:00:13.340 --> 00:00:15.800 eller YouTube för att tilldela elever arbete. 00:00:15.800 --> 00:00:17.590 Detta ger eleverna ett enkelt sätt 00:00:17.590 --> 00:00:19.910 att skapa och lämna in sina uppgifter direkt 00:00:19.910 --> 00:00:21.223 i Google Classroom. 00:00:22.920 --> 00:00:24.710 När du skapar en quiz-uppgift 00:00:24.710 --> 00:00:26.930 skapar Google Classroom ett tomt quiz med 00:00:26.930 --> 00:00:30.100 ett Google Formulär och bifogar det till uppgiften. 00:00:30.100 --> 00:00:32.320 Du kan sedan redigera quizet och lägga till frågor 00:00:32.320 --> 00:00:35.373 av olika typer innan du tilldelar quizet till eleverna. 00:00:36.830 --> 00:00:38.837 Med Material kan du dela dokument 00:00:38.837 --> 00:00:41.750 och resurser med din klass utan att kräva att eleverna 00:00:41.750 --> 00:00:42.963 lämnar in någonting. 00:00:43.930 --> 00:00:48.263 Du kan även återanvända ett inlägg från en annan klass.