WEBVTT 00:00:00.167 --> 00:00:02.943 (glad musik) 00:00:02.943 --> 00:00:04.520 På sidan Personer kan 00:00:04.520 --> 00:00:08.050 eleverna se och skicka e-post till klasskamrater och lärare. 00:00:08.050 --> 00:00:11.090 Lärare kan se alla registrerade elever och hjälplärare och 00:00:11.090 --> 00:00:14.550 skicka e-post till, ta bort eller inaktivera vissa elever. 00:00:14.550 --> 00:00:17.823 Lärare kan även skicka e-post till föräldrar/vårdnadshavare.