WEBVTT 00:00:00.376 --> 00:00:01.300 (lugn musik) 00:00:01.300 --> 00:00:02.540 På sidan Klassuppgifter 00:00:02.540 --> 00:00:05.900 kan du se allt material som har publicerats i klassen. 00:00:05.900 --> 00:00:07.970 Du kan även skapa uppgifter, 00:00:07.970 --> 00:00:11.950 skapa quiz, lägga till kursmaterial och mycket mer. 00:00:11.950 --> 00:00:14.770 Här kan du även komma åt en Google Drive-mapp 00:00:14.770 --> 00:00:17.050 som innehåller allt kursmaterial. 00:00:17.050 --> 00:00:19.680 Ämnen hjälper dig att organisera klassarbete och uppgifter 00:00:19.680 --> 00:00:22.860 och hjälper elever att hitta och visa Classroom-material. 00:00:22.860 --> 00:00:25.530 Du kan skapa ämnen baserat på studieområde 00:00:25.530 --> 00:00:28.080 eller en specifik enhet som du arbetar med. 00:00:28.080 --> 00:00:30.080 Tänk på dem som kategorier eller enheter, 00:00:30.080 --> 00:00:33.263 och dina uppgifter eller material som enskilda lektioner. 00:00:36.400 --> 00:00:38.066 Du kan lägga till ett ämne till alla material 00:00:38.066 --> 00:00:41.370 eller uppgifter du publicerar, 00:00:41.370 --> 00:00:45.120 så att du kan sortera publicerat innehåll efter ämne.