WEBVTT 00:00:00.000 --> 00:00:01.280 (lugn musik) 00:00:01.280 --> 00:00:02.724 De olika Google Classroom-sidorna 00:00:02.724 --> 00:00:04.300 gör det enkelt att navigera 00:00:04.300 --> 00:00:06.370 till olika delar av din klass. 00:00:06.370 --> 00:00:08.480 På sidan Flöde kan du publicera uppdateringar 00:00:08.480 --> 00:00:10.440 om uppgifter och material, 00:00:10.440 --> 00:00:12.550 skicka och svara på klasskommentarer 00:00:12.550 --> 00:00:14.160 och se en löpande uppdatering av objekt 00:00:14.160 --> 00:00:15.910 som publicerats i kursen.