WEBVTT 00:00:00.163 --> 00:00:02.000 (glad musik) 00:00:02.000 --> 00:00:03.600 När du har skapat en klass 00:00:03.600 --> 00:00:05.713 kan du lägga till elever på två sätt. 00:00:08.520 --> 00:00:10.153 Du kan bjuda in elever direkt med 00:00:10.153 --> 00:00:11.870 hjälp av deras e-postadresser. 00:00:11.870 --> 00:00:13.300 Eller så kan du dela klassens 00:00:13.300 --> 00:00:15.533 unika kurskod med dem. 00:00:16.470 --> 00:00:20.260 Eftersom de flesta lärare håller i fler än en lektion per dag 00:00:20.260 --> 00:00:23.770 kan du skapa flera klasser i Google Classroom. 00:00:23.770 --> 00:00:25.840 Varje klass kan skapas separat 00:00:25.840 --> 00:00:29.090 och får en unik kurskod.