WEBVTT 00:00:00.650 --> 00:00:01.750 Så här kommer du igång: 00:00:01.750 --> 00:00:04.172 se till att du är inloggad på ditt Google-konto. 00:00:04.172 --> 00:00:06.755 (lugn musik) 00:00:09.960 --> 00:00:12.423 Gå sedan till classroom.google.com.