WEBVTT 00:00:01.284 --> 00:00:03.860 (lugn musik) 00:00:03.860 --> 00:00:06.043 Google Classroom är ett lättanvänt verktyg 00:00:06.043 --> 00:00:08.325 som hjälper lärare att hantera kursarbete. 00:00:10.150 --> 00:00:12.950 Med Classroom kan du skapa klasser, 00:00:12.950 --> 00:00:15.730 dela ut uppgifter, sätta betyg, skicka feedback 00:00:15.730 --> 00:00:18.030 och se allt på ett ställe. 00:00:18.030 --> 00:00:20.396 Eleverna kan utföra uppgifter på egen hand 00:00:20.396 --> 00:00:22.060 eller i en grupp 00:00:22.060 --> 00:00:24.977 och få feedback under tiden.