WEBVTT 00:00:00.024 --> 00:00:01.990 (upplyftande musik) 00:00:01.990 --> 00:00:03.400 Du kan komma åt elevernas arbete 00:00:03.400 --> 00:00:06.310 inom en uppgift under fliken Elevarbete. 00:00:06.310 --> 00:00:07.840 Du ser varje elevs framsteg 00:00:07.840 --> 00:00:10.760 för uppgiften och kan sortera arbetet utifrån status, 00:00:10.760 --> 00:00:13.873 däribland Inlämnad, Tilldelad och Betygsatt. 00:00:15.010 --> 00:00:16.910 Klicka på en enskild elevs namn 00:00:16.910 --> 00:00:19.340 för att se hur långt personen kommit med en uppgift, 00:00:19.340 --> 00:00:21.290 ge feedback eller markera elevens namn 00:00:21.290 --> 00:00:22.960 för att ge ett betyg. 00:00:22.960 --> 00:00:24.350 Dubbelklicka på uppgiften 00:00:24.350 --> 00:00:26.700 för att granska elevens uppgift i betygsverktyget. 00:00:27.550 --> 00:00:29.790 Växla mellan elevernas arbete genom att klicka på vänster- 00:00:29.790 --> 00:00:31.990 och högerpilarna i det övre vänstra hörnet 00:00:31.990 --> 00:00:35.063 eller genom att välja från rullgardinsmenyn med elevnamn. 00:00:36.160 --> 00:00:37.920 För att skicka tillbaka en enskild elevs arbete 00:00:37.920 --> 00:00:40.740 eller flera elevers arbete använder du kryssrutan 00:00:40.740 --> 00:00:42.330 bredvid deras namn. 00:00:42.330 --> 00:00:45.620 Vill du skicka tillbaka alla elevers arbete på samma gång? 00:00:45.620 --> 00:00:47.520 Kryssa i rutan Alla elever och klicka på 00:00:47.520 --> 00:00:49.050 knappen Skicka tillbaka. 00:00:49.050 --> 00:00:50.870 Eleverna ser inte sitt betyg förrän 00:00:50.870 --> 00:00:52.483 du skickar tillbaka uppgiften till dem. 00:00:54.720 --> 00:00:57.230 Det var grunderna i Google Classroom. 00:00:57.230 --> 00:01:01.397 Vi går igenom vad du har lärt dig på nästa sida.