WEBVTT 00:00:00.952 --> 00:00:02.690 (vrolijk deuntje) 00:00:02.690 --> 00:00:04.370 Als je individuele antwoorden op een quiz wilt bekijken, 00:00:04.370 --> 00:00:06.760 schakel je voor je antwoordgegevens 00:00:06.760 --> 00:00:08.733 over van Overzicht naar Individueel. 00:00:09.860 --> 00:00:12.750 Zo kun je zien hoe elke persoon een vraag heeft beantwoord. 00:00:12.750 --> 00:00:14.640 Klik op de rechter- en linkerpijl bovenaan bij de 00:00:14.640 --> 00:00:18.920 individuele gegevens om tussen individuele resultaten te navigeren. 00:00:18.920 --> 00:00:22.113 Je kunt individuele gegevens ook afdrukken als documentatie. 00:00:23.180 --> 00:00:26.320 Om alle antwoorden te bekijken in een sorteerbare spreadsheet, 00:00:26.320 --> 00:00:29.040 klik je op het groene pictogram 'Spreadsheet maken' 00:00:29.040 --> 00:00:30.533 op het tabblad 'Antwoorden'. 00:00:33.040 --> 00:00:35.860 Dat zijn de basisbeginselen van Google Formulieren. 00:00:35.860 --> 00:00:38.360 We overlopen deze leerstof even op de volgende pagina.