WEBVTT 00:00:00.401 --> 00:00:02.760 (zachte muziek) 00:00:02.760 --> 00:00:05.570 Een Google-formulier maken is heel eenvoudig. 00:00:05.570 --> 00:00:08.570 Klik gewoon op het vak met het plusteken om aan de slag te gaan. 00:00:08.570 --> 00:00:10.100 Je hebt de keuze uit 00:00:10.100 --> 00:00:12.140 verschillende soorten vragen. 00:00:12.140 --> 00:00:15.910 Met bijvoorbeeld Kort antwoord en Alinea 00:00:15.910 --> 00:00:18.993 kunnen leerlingen hun antwoord invullen in een leeg vak. 00:00:20.750 --> 00:00:25.750 Bij Meerkeuze, Selectievakjes en Dropdownmenu 00:00:26.370 --> 00:00:29.763 krijg je ruimte om antwoordopties op te geven. 00:00:30.790 --> 00:00:33.170 Datum- en tijdvragen bieden widgets, 00:00:33.170 --> 00:00:35.410 zoals een klikbare agenda om datums te kiezen 00:00:38.051 --> 00:00:39.563 of een klok om een tijdstip te selecteren. 00:00:41.390 --> 00:00:44.470 In Formulieren kun je je standaard- enquête omzetten in een quiz, 00:00:44.470 --> 00:00:48.130 zodat je de juiste antwoorden en punten kunt geven, 00:00:48.130 --> 00:00:50.340 alsook feedback op juiste 00:00:50.340 --> 00:00:52.340 en foute antwoorden. 00:00:52.340 --> 00:00:55.200 Zo kun je vaak verkeerd beantwoorde vragen detecteren 00:00:55.200 --> 00:00:58.130 die extra aandacht vragen in het overzicht van antwoorden. 00:00:58.130 --> 00:01:01.020 We gaan hier als voorbeeld een quiz maken. 00:01:01.020 --> 00:01:03.470 In plaats van op het kleurrijke plusteken te klikken, 00:01:03.470 --> 00:01:07.220 klik je op het paarse vak Lege quiz. 00:01:07.220 --> 00:01:10.143 Nadat je je vraag en antwoordopties hebt opgegeven… 00:01:12.391 --> 00:01:14.974 (zachte muziek) 00:01:16.450 --> 00:01:19.653 ...klik je op Antwoordsleutel en selecteer je de juiste antwoorden. 00:01:20.830 --> 00:01:23.270 Je kunt aan elke vraag een puntenwaarde toewijzen 00:01:23.270 --> 00:01:25.050 en ook schriftelijk feedback geven 00:01:25.050 --> 00:01:27.250 op de juiste en foute antwoorden 00:01:27.250 --> 00:01:29.473 door te klikken op 'Feedback voor antwoord toevoegen'. 00:01:30.316 --> 00:01:32.899 (zachte muziek)