WEBVTT 00:00:00.327 --> 00:00:02.910 (vrolijk deuntje) 00:00:03.990 --> 00:00:05.050 In deze les leer je meer 00:00:05.050 --> 00:00:06.892 over Google Formulieren. 00:00:06.892 --> 00:00:10.230 Met Formulieren maak je enquêtes om klasgegevens te verzamelen 00:00:10.230 --> 00:00:12.380 en houd je toezicht op de voortgang van leerlingen. 00:00:12.380 --> 00:00:15.260 Je kunt direct resultaten krijgen wanneer leerlingen reageren 00:00:15.260 --> 00:00:17.930 en je kunt gegevens bekijken in eenvoudige grafieken 00:00:17.930 --> 00:00:19.380 of als een spreadsheet. 00:00:19.380 --> 00:00:22.400 Formulieren is rechtstreeks in Google Spreadsheets geïntegreerd 00:00:22.400 --> 00:00:24.569 zodat je eenvoudig patronen kunt evalueren, 00:00:24.569 --> 00:00:28.583 alsook verbeterpunten en andere trends in de lesgroep.