WEBVTT 00:00:01.069 --> 00:00:02.360 (vrolijk deuntje) 00:00:02.360 --> 00:00:03.350 Zoals je in de vorige les hebt 00:00:03.350 --> 00:00:05.270 geleerd, kun je Google-documenten 00:00:05.270 --> 00:00:08.660 downloaden en opslaan in verschillende bestandsindelingen. 00:00:08.660 --> 00:00:10.540 Als je Google-document geopend is, 00:00:10.540 --> 00:00:14.320 klik je op het menu Bestand en kies je Downloaden. 00:00:14.320 --> 00:00:17.500 Plaats je cursor op de pijl om de downloadopties te zien. 00:00:17.500 --> 00:00:20.940 Je kunt een document downloaden als een Microsoft Word-bestand, 00:00:20.940 --> 00:00:23.183 PDF of een ander type bestand. 00:00:24.190 --> 00:00:26.950 Dat waren de basisbeginselen van Google Documenten. 00:00:26.950 --> 00:00:31.117 We overlopen deze leerstof even op de volgende pagina.