WEBVTT 00:00:00.130 --> 00:00:01.730 Alle toegewezen items vind je onder Schoolwerk, 00:00:01.730 --> 00:00:04.420 bovenaan op de pagina 00:00:04.420 --> 00:00:06.090 van je lesgroep. 00:00:06.090 --> 00:00:06.981 Klik op de knop Maken 00:00:06.981 --> 00:00:09.930 om aan de slag te gaan. 00:00:09.930 --> 00:00:11.220 Als je een opdracht maakt, kun je 00:00:11.220 --> 00:00:13.340 bronnen gebruiken van Google Drive 00:00:13.340 --> 00:00:15.800 of YouTube om werk aan leerlingen toe te wijzen. 00:00:15.800 --> 00:00:17.590 Zo kunnen leerlingen eenvoudig 00:00:17.590 --> 00:00:19.910 opdrachten maken en inleveren, 00:00:19.910 --> 00:00:21.223 rechtstreeks in Google Classroom. 00:00:22.920 --> 00:00:24.710 Als je een toetsopdracht maakt, 00:00:24.710 --> 00:00:26.930 maakt Google Classroom een 'Blank Quiz' (lege toetsopdracht) 00:00:26.930 --> 00:00:30.100 met een Google-formulier en voegt het deze toe aan de opdracht. 00:00:30.100 --> 00:00:32.320 Je kunt dan de toetsopdracht bewerken en verschillende soorten 00:00:32.320 --> 00:00:35.373 vragen toevoegen voordat je deze aan leerlingen toewijst. 00:00:36.830 --> 00:00:38.837 Met Materialen deel je documenten en bronnen met je lesgroep. 00:00:38.837 --> 00:00:41.750 Leerlingen hoeven hierbij 00:00:41.750 --> 00:00:42.963 niets in te leveren. 00:00:43.930 --> 00:00:48.263 Je kunt ook een bericht van een andere lesgroep opnieuw gebruiken.