WEBVTT 00:00:00.024 --> 00:00:01.990 (vrolijk deuntje) 00:00:01.990 --> 00:00:03.400 Bekijk het werk van een leerling voor een opdracht 00:00:03.400 --> 00:00:06.310 op het tabblad Werk van leerlingen. 00:00:06.310 --> 00:00:07.840 Je ziet de voortgang van elke leerling 00:00:07.840 --> 00:00:10.760 voor die opdracht en je kunt werk sorteren op status, 00:00:10.760 --> 00:00:13.873 zoals Ingeleverd, Toegewezen en Beoordeeld. 00:00:15.010 --> 00:00:16.910 Klik op de naam van een leerling 00:00:16.910 --> 00:00:19.340 om zijn/haar voortgang te zien voor een opdracht, 00:00:19.340 --> 00:00:21.290 om feedback te geven of selecteer hun naam 00:00:21.290 --> 00:00:22.960 om een beoordeling te geven. 00:00:22.960 --> 00:00:24.350 Dubbelklik op de opdracht 00:00:24.350 --> 00:00:26.700 om deze te bekijken in de nakijktool. 00:00:27.550 --> 00:00:29.790 Schakel tussen het werk van leerlingen door te klikken 00:00:29.790 --> 00:00:31.990 op de pijlen linksboven 00:00:31.990 --> 00:00:35.063 of door een leerling te kiezen in de keuzelijst met namen. 00:00:36.160 --> 00:00:37.920 Wil je het werk van één leerling of meerdere leerlingen teruggeven, 00:00:37.920 --> 00:00:40.740 schakel dan het vakje 00:00:40.740 --> 00:00:42.330 naast hun naam in. 00:00:42.330 --> 00:00:45.620 Wil je het werk van alle leerlingen tegelijk teruggeven? 00:00:45.620 --> 00:00:47.520 Selecteer het vakje 'Alle leerlingen' en klik 00:00:47.520 --> 00:00:49.050 op de knop 'Teruggeven'. 00:00:49.050 --> 00:00:50.870 Leerlingen zien hun beoordeling pas 00:00:50.870 --> 00:00:52.483 nadat je deze hebt teruggegeven. 00:00:54.720 --> 00:00:57.230 Dat zijn de basisbeginselen van Google Classroom. 00:00:57.230 --> 00:01:01.397 We overlopen deze leerstof even op de volgende pagina.