WEBVTT 00:00:01.140 --> 00:00:04.150 Med Presentasjoner er det enkelt for elever og lærere 00:00:04.150 --> 00:00:05.910 å samarbeide. 00:00:05.910 --> 00:00:08.230 Du kan legge til en samarbeids- partner i en presentasjon 00:00:08.230 --> 00:00:10.800 ved å klikke på Del-knappen øverst i høyre hjørne 00:00:10.800 --> 00:00:13.490 og skrive inn ønsket e-postadresse. 00:00:13.490 --> 00:00:15.970 Deretter kan du velge mellom ulike tillatelsesnivåer 00:00:15.970 --> 00:00:17.630 for samarbeidspartnerne dine. 00:00:17.630 --> 00:00:21.620 Med redigeringsrettigheter kan de legge til og slette innhold. 00:00:21.620 --> 00:00:25.270 Med visningsrettigheter kan de forhåndsvise arbeidet. 00:00:25.270 --> 00:00:27.770 Med kommentarrettigheter kan de se arbeidet 00:00:27.770 --> 00:00:30.310 og legge igjen kommentarer eller foreslå endringer, 00:00:30.310 --> 00:00:32.760 som vises på høyre side av lysbildet. 00:00:33.650 --> 00:00:36.260 Det var en rask titt på Google Presentasjoner. 00:00:36.260 --> 00:00:38.460 Gå gjennom det du har lært, på neste side.