WEBVTT 00:00:00.890 --> 00:00:05.610 For å legge til tekstbokser, bilder og figurer i et lysbilde 00:00:05.610 --> 00:00:06.443 klikker du på Sett inn-menyen 00:00:06.443 --> 00:00:08.943 eller bruker knappene på verktøylinjen. 00:00:10.800 --> 00:00:13.880 Når du legger til bilder, kan du laste dem opp fra datamaskinen, 00:00:13.880 --> 00:00:17.530 søke på nettet eller legge til et bilde fra Google Disk-mappen 00:00:17.530 --> 00:00:18.683 direkte fra menyen. 00:00:20.020 --> 00:00:23.480 For å redigere objekter som figurer, bilder eller videoer 00:00:23.480 --> 00:00:25.693 bruker du verktøyene på verktøylinjen for formatering.