WEBVTT 00:00:00.439 --> 00:00:02.200 (oppmuntrende musikk) 00:00:02.200 --> 00:00:03.630 Hvis du vil opprette en ny presentasjon 00:00:03.630 --> 00:00:06.750 i Presentasjoner, klikker du på den fargerike plussruten. 00:00:06.750 --> 00:00:08.820 Klikk på «Presentasjon uten tittel»-ruten 00:00:08.820 --> 00:00:10.453 for å gi presentasjonen et navn. 00:00:11.950 --> 00:00:13.610 I venstre kolonne ser du 00:00:13.610 --> 00:00:16.320 de enkelte lysbildene i presentasjonen. 00:00:16.320 --> 00:00:19.300 For å legge til et nytt lysbilde klikker du på plussymbolet. 00:00:19.300 --> 00:00:21.590 Eller klikk på pilen for å vise forhåndsformaterte 00:00:21.590 --> 00:00:23.340 alternativer for lysbilde- oppsett.