WEBVTT 00:00:00.750 --> 00:00:02.170 For å komme i gang 00:00:02.170 --> 00:00:04.512 må du logge på Google- kontoen din. 00:00:04.512 --> 00:00:07.095 (fengende musikk) 00:00:10.120 --> 00:00:12.523 Gå deretter til slides.google.com.