WEBVTT 00:00:00.900 --> 00:00:04.030 (fengende musikk) 00:00:04.030 --> 00:00:05.170 Med Google Presentasjoner 00:00:05.170 --> 00:00:08.320 kan du opprette, redigere og dele presentasjoner. 00:00:08.320 --> 00:00:11.900 Flere personer kan arbeide med en presentasjon samtidig. 00:00:11.900 --> 00:00:13.990 Du kan se endringer etter hvert som de utføres, 00:00:13.990 --> 00:00:16.650 og hver endring lagres automatisk. 00:00:16.650 --> 00:00:18.810 Google Presentasjoner er svært allsidig 00:00:18.810 --> 00:00:21.400 og kan brukes som disposisjon under forelesninger, 00:00:21.400 --> 00:00:23.510 som velg-ditt-eget-eventyr-maler 00:00:23.510 --> 00:00:25.050 for å engasjere elevene, 00:00:25.050 --> 00:00:27.923 eller til gruppesamarbeid på forskningsprosjekter.