WEBVTT 00:00:01.530 --> 00:00:03.360 Når du er klar til å publisere nettstedet ditt, 00:00:03.360 --> 00:00:06.800 klikker du på den blå Publiser- knappen øverst i høyre hjørne. 00:00:06.800 --> 00:00:09.530 Legg merke til avsnittet under nettstedets adresse: 00:00:09.530 --> 00:00:11.490 «Hvem kan se nettstedet mitt?» 00:00:11.490 --> 00:00:14.460 Velg «Administrer» for å oppdatere visningsinnstillinger. 00:00:14.460 --> 00:00:17.120 Sørg for at de du ønsker, får tillatelse 00:00:17.120 --> 00:00:17.993 til å se nettstedet. 00:00:21.404 --> 00:00:24.093 Når visningstillatelsene er angitt, klikker du på Publiser. 00:00:25.060 --> 00:00:27.240 Når du har publisert nettstedet, klikker du på Vis 00:00:27.240 --> 00:00:28.480 nederst i vinduet 00:00:28.480 --> 00:00:30.890 for å se hvordan det ser ut for andre. 00:00:30.890 --> 00:00:35.100 Ulikt Dokumenter, Presentasjoner, Regneark, Tegninger og Skjemaer 00:00:35.100 --> 00:00:37.660 kan ikke de som besøker nettstedet, se nye endringer 00:00:37.660 --> 00:00:39.060 før du har publisert dem. 00:00:40.500 --> 00:00:43.030 Det var en rask titt på Google Nettsteder. 00:00:43.030 --> 00:00:45.230 Gå gjennom det du har lært, på neste side.