WEBVTT 00:00:01.330 --> 00:00:03.060 Hvis du vil legge til en samarbeidspartner, klikker du på 00:00:03.060 --> 00:00:06.280 Del med andre-knappen øverst i høyre hjørne. 00:00:06.280 --> 00:00:08.010 Du kan invitere andre til å samarbeide 00:00:08.010 --> 00:00:09.930 ved å skrive inn e-postadressene deres 00:00:09.930 --> 00:00:12.090 på samme måte som når du deler Google Dokumenter, 00:00:12.090 --> 00:00:14.233 Presentasjoner, Regneark eller Tegninger.