WEBVTT 00:00:00.000 --> 00:00:02.690 (fengende musikk) 00:00:02.690 --> 00:00:04.050 Med Temaer-fanen kan du 00:00:04.050 --> 00:00:07.820 velge et forhåndsformatert, overordnet tema for nettstedet. 00:00:07.820 --> 00:00:10.690 Skrifter, fargevalg og designelementer 00:00:10.690 --> 00:00:12.300 er forhåndsopprettede som temaer, 00:00:12.300 --> 00:00:14.503 og kan redigeres fra Sett inn- fanen.