WEBVTT 00:00:00.389 --> 00:00:02.220 (fengende musikk) 00:00:02.220 --> 00:00:03.630 Med Sider-fanen kan du 00:00:03.630 --> 00:00:07.580 opprette nye sider og undersider på nettstedet ditt. 00:00:07.580 --> 00:00:10.330 Klikk på plussknappen nederst på Sider-fanen 00:00:10.330 --> 00:00:13.600 for å legge til nye sider eller en lenke til en nettadresse. 00:00:13.600 --> 00:00:15.450 Nye sider vises automatisk 00:00:15.450 --> 00:00:17.960 i navigeringsmenyen på siden din. 00:00:17.960 --> 00:00:19.480 Hvis du vil skjule en side, 00:00:19.480 --> 00:00:21.590 klikker du på menyen med tre prikker ved siden av, 00:00:21.590 --> 00:00:23.973 og velger «Ikke vis i navigeringsfeltet».