WEBVTT 00:00:00.498 --> 00:00:02.070 (avslappende musikk) 00:00:02.070 --> 00:00:04.660 I kolonnen til høyre ser du tre faner: 00:00:04.660 --> 00:00:07.540 Sett inn, Sider og Temaer. 00:00:07.540 --> 00:00:08.850 Med Sett inn-fanen kan du 00:00:08.850 --> 00:00:11.740 enkelt legge inn objekter på en side, 00:00:11.740 --> 00:00:15.990 inkludert tekstbokser, videoer, bilder med mer. 00:00:15.990 --> 00:00:18.750 Du kan også legge til filer fra Google Disk, 00:00:18.750 --> 00:00:21.650 inkludert kursmateriell som Google Presentasjoner. 00:00:21.650 --> 00:00:24.700 Bare velg filen du vil bruke, og klikk på «Sett inn»-knappen. 00:00:24.700 --> 00:00:26.010 Deretter kan du dra elementet 00:00:26.010 --> 00:00:28.270 rundt på siden for å plassere det. 00:00:28.270 --> 00:00:30.490 Du kan også endre størrelse på og tilpasse elementet 00:00:30.490 --> 00:00:33.540 til den generelle utformingen. 00:00:33.540 --> 00:00:34.930 Under Sett inn-fanen 00:00:34.930 --> 00:00:38.400 finner du også forhåndopprettede og tilpassbare oppsettblokker 00:00:38.400 --> 00:00:40.150 og andre elementer for å organisere innhold, 00:00:40.150 --> 00:00:43.113 for eksempel skillelinjer, knapper og mer.