WEBVTT 00:00:00.381 --> 00:00:01.214 (fengende musikk) 00:00:01.214 --> 00:00:02.260 Opprett et nytt nettsted ved å klikke på 00:00:02.260 --> 00:00:04.963 den fargerike plussknappen nederst i høyre hjørne. 00:00:05.870 --> 00:00:08.160 Når nettstedet er opprettet, gir du det et navn 00:00:08.160 --> 00:00:10.380 ved å klikke på «Nettsted uten navn»-ruten 00:00:10.380 --> 00:00:12.700 øverst i venstre hjørne. 00:00:12.700 --> 00:00:15.520 Og fordi den første siden er nettstedets startside, 00:00:15.520 --> 00:00:18.437 skriver du inn en tittel i toppteksten også.