WEBVTT 00:00:00.462 --> 00:00:03.045 (fengende musikk) 00:00:04.220 --> 00:00:06.210 Google Nettsteder er et samarbeidsverktøy 00:00:06.210 --> 00:00:08.680 som gjør det enkelt å lage nettsteder, 00:00:08.680 --> 00:00:12.300 legge ut kursplaner og publisere innhold på nett. 00:00:12.300 --> 00:00:15.180 Du kan opprette et kursnettsted for å dele materiell 00:00:15.180 --> 00:00:18.190 og kursinformasjon med elever, foreldre 00:00:18.190 --> 00:00:21.270 eller foresatte, eller få elevene til å opprette 00:00:21.270 --> 00:00:24.183 egne e-porteføljer for å vise frem arbeidet sitt. 00:00:25.030 --> 00:00:27.950 Google Nettsteder integreres med Google Disk, 00:00:27.950 --> 00:00:30.883 slik at du kan legge inn filer med profesjonelt resultat.