WEBVTT 00:00:00.752 --> 00:00:01.585 (behagelig musikk) 00:00:01.585 --> 00:00:02.800 Du kan enkelt dele regneark 00:00:02.800 --> 00:00:05.890 med samarbeidspartnere, slik som i Dokumenter og Presentasjoner. 00:00:05.890 --> 00:00:06.923 Klikk på Del-knappen 00:00:06.923 --> 00:00:08.414 øverst i høyre hjørne, 00:00:08.414 --> 00:00:11.050 legg til e-postadressen til en samarbeidspartner, 00:00:11.050 --> 00:00:12.903 og velg et tillatelsesnivå. 00:00:16.480 --> 00:00:18.060 Du kan også dele regnearket 00:00:18.060 --> 00:00:19.930 ved å opprette en offentlig lenke. 00:00:19.930 --> 00:00:22.180 Klikk på Del-knappen og finn alternativet 00:00:22.180 --> 00:00:23.960 «Vis link som kan deles», 00:00:23.960 --> 00:00:26.190 velg «Alle som har linken», 00:00:26.190 --> 00:00:29.460 og angi tillatelsesnivået «kan få tilgang». 00:00:29.460 --> 00:00:30.751 Denne lenken kan limes inn 00:00:30.751 --> 00:00:32.859 som en ressurs på et Google- nettsted, 00:00:32.859 --> 00:00:35.200 som materiell i Google Classroom, 00:00:35.200 --> 00:00:38.620 eller som en lenke i Google Dokumenter eller Presentasjoner. 00:00:38.620 --> 00:00:41.320 Det var en rask titt på Google Regneark. 00:00:41.320 --> 00:00:43.683 Gå gjennom det du har lært, på neste side.