WEBVTT 00:00:01.310 --> 00:00:02.970 Med Google Regneark er det enkelt 00:00:02.970 --> 00:00:05.150 å opprette diagrammer og grafer basert på data. 00:00:05.150 --> 00:00:07.960 La oss for eksempel se på regnearket over elevkarakterer 00:00:07.960 --> 00:00:09.120 vi opprettet tidligere. 00:00:09.120 --> 00:00:10.540 Noen ganger kan det være informativt 00:00:10.540 --> 00:00:12.620 å se elevenes karakterer som et stolpediagram. 00:00:12.620 --> 00:00:13.830 For å opprette en graf 00:00:13.830 --> 00:00:16.280 må du først merke dataene du vil bruke i grafen. 00:00:16.280 --> 00:00:18.970 I dette tilfellet er det elevnavn og karakterer. 00:00:18.970 --> 00:00:22.483 Fra Sett inn-menyen på verktøy- linjen velger du Diagram. 00:00:24.070 --> 00:00:26.700 Bruk Redigeringsprogram for diagram til å konfigurere og 00:00:26.700 --> 00:00:28.526 tilpasse utseendet på grafen din. 00:00:28.526 --> 00:00:31.109 (fengende musikk) 00:00:32.500 --> 00:00:34.240 Klikk og dra den ferdige grafen 00:00:34.240 --> 00:00:35.873 for å flytte den rundt på regnearket.