WEBVTT 00:00:01.310 --> 00:00:03.570 Akkurat som i Google Dokumenter og Presentasjoner 00:00:03.570 --> 00:00:05.790 kan du endre skrift, skriftstørrelse 00:00:05.790 --> 00:00:08.140 og tekstfarge i Google Regneark. 00:00:08.140 --> 00:00:09.629 På venstre side av verktøylinjen 00:00:09.629 --> 00:00:12.570 ser du alternativer for redigering av tall. 00:00:12.570 --> 00:00:16.368 Du kan formatere tall som valuta, prosent, 00:00:16.368 --> 00:00:19.130 desimaler med mer. 00:00:19.130 --> 00:00:20.770 På høyre side av verktøylinjen 00:00:20.770 --> 00:00:22.280 finner du Funksjon-knappen, 00:00:22.280 --> 00:00:23.690 som gir deg rask tilgang 00:00:23.690 --> 00:00:26.607 til spesialformler for regnearket ditt.