WEBVTT 00:00:00.445 --> 00:00:01.360 (behagelig musikk) 00:00:01.360 --> 00:00:03.480 Vil du filtrere ut visse data? 00:00:03.480 --> 00:00:05.960 Hvis du for eksempel bare vil vise elever som 00:00:05.960 --> 00:00:07.660 har fått en bestemt karakter, 00:00:07.660 --> 00:00:10.270 kan du bruke et filter til å gjøre nettopp det. 00:00:10.270 --> 00:00:13.160 Først merker du cellene som inneholder elevkarakterene, 00:00:13.160 --> 00:00:15.393 og klikker på Filter-knappen på verktøylinjen. 00:00:16.540 --> 00:00:20.200 Klikk deretter på Filter- ikonet i den øverste cellen 00:00:20.200 --> 00:00:22.820 for å se alternativene for filtrering av data. 00:00:22.820 --> 00:00:26.610 I dette eksempelet filtrerer vi ut alle karakterer under 90 00:00:26.610 --> 00:00:29.543 ved hjelp av alternativet «Større enn eller lik». 00:00:36.300 --> 00:00:39.690 For å stoppe filtrering av data klikker du på Filter-knappen 00:00:39.690 --> 00:00:41.063 og fjerner innstillingene.