WEBVTT 00:00:01.320 --> 00:00:02.900 Hvis du vil organisere disse dataene, 00:00:02.900 --> 00:00:05.520 holder du musen over den øverste raden i kolonne A. 00:00:05.520 --> 00:00:08.100 Da vises det en rullegardinpil. 00:00:08.100 --> 00:00:09.980 Klikk på pilen og finn kommandoen 00:00:09.980 --> 00:00:14.630 for «Sortér ark A til Å» eller «Sortér ark Å til A». 00:00:14.630 --> 00:00:17.520 Dette påvirker kun dataene du har valgt. 00:00:17.520 --> 00:00:18.950 Tabellen viser nå karakterene 00:00:18.950 --> 00:00:22.110 til elevene, sortert i alfabetisk rekkefølge. 00:00:22.110 --> 00:00:24.770 Hvis du vil se karakter- gjennomsnittet til flere elever, 00:00:24.770 --> 00:00:27.760 må du utheve celle B1 til B4 00:00:27.760 --> 00:00:31.293 og klikke på Sigma-ikonet helt til høyre på verktøylinjen. 00:00:32.290 --> 00:00:35.260 Velg Gjennomsnitt, og klikk på Enter. 00:00:35.260 --> 00:00:36.450 Karaktergjennomsnittet vises 00:00:36.450 --> 00:00:39.700 under den siste cellen du har uthevet.